Fogyasztói magatartás a turizmusban

A tantárgy leírása

A tantárgy elméleti és gyakorlati bevezetést nyújt a fogyasztói viselkedés korszerű témáiba, amelyek segitségével a hallgatók könnyebben eligazodhatnak a turizmusban felmerülő, fogyasztói / vásárlói viselkedéssel kapcsolatos kihívások megoldásában.
A tantárgy felsorakoztatja a fogyasztói viselkedés legfontosabb fogalmait, elméleteit, bemutatja a bennük rejlő lehetőségeket, és átadja azokat a képességeket, amelyek által a hallgató felhasználhatja ezeket a turizmussal kapcsolatos szakmai területeken.

A diákok a tantárgy által sok egyéb téma mellett megismerik:

  • a fogyasztónak, mint egyénnek az alapvető pszichológiai folyamatait
  • a turisztikai termékeket / szolgáltatásokat fogyasztók döntéshozatali folyamatát
  • a turisztikai termékek / szolgáltatások fogyasztóit ért külső hatásokat (kultúra, életmód stb.)

Szükséges előzmények

  • pszichológiai alapismeretek (előnyt jelenthet)

Értékelés

  • elméleti teszt a szesszióban - 60 pont
  • szemináriumi dolgozat - 40 pont

Tananyag, gyakorlatok, bibliográfia

minden információ a tantárggyal kapcsolatosan itt érhető el